کاتالوگ محصولات:

 (جهت نمایش و یا دانلود کاتالوگ روی نام محصول مورد نظرتان کلیک کنید)

                                                                                                                                                             
۱-کلیـــدهای اتومـــاتیک ۴۰ تـــا ۲۵۰ آمپـــــــر حرارتی – مغناطیسی

۲-کلیـــدهای اتومـــاتیک ۴۰۰ و ۶۳۰ آمپـــــــر میکرولاجیک

                                                                                 
۳-قطعات جانبی کلیدهای اتوماتیک                                    

۴-کنتاکتورهای مغناطیسی ۹ تا ۹۵ آمپر

                                                                                                                                                      
۵-بوبین کنتاکتورهای سری ۹ تا ۳۲ آمپر و ۴۰ تا ۹۵ آمپر

۶-کنتاکتورهای مغناطیسی ۱۱۵ تا ۱۲۵۰ آمپر

                                                                                 
۷-بوبین ۲۲۰ ولت کنتاکتورهای ۱۱۵ تا ۱۲۵۰ آمپر                                   

۸-سلکتورسوئیچ های مشکی با دسته استاندارد

                                                                                                                                                      
۹-سلکتورسوئیچ های بازگشت فنری مشکی با دسته بلند

۱۰-شستی های استپ و استارت

                                                                                 
۱۱-شستی های استپ استارت دوبل                                  

۱۲-شستی های استپ قارچی

                                                                                                                                                      
۱۳-کنتاکت تکی کمکی با ترمینال پیچی