کلید اتوماتیک مغناطیسی حرارتی

کلیدهای اتوماتیک تولیدی شرکت مهندسی تکامل صنعت برق دارای سه مجموعه ی مستقل با تجهیزات و پلاتین های ثابت و متحرک متناسب با جریان نامی آن ها می باشد که هرکدام انتقال جریان هر فاز را برعهده دارند و مکانیزم قطع و وصل توسط یک محور مشترک نصب شده روی محور وسط  عمل میکند ، در بخش تریپ نیز سه مجموعه ی جداگانه وظیفه ی انتقال جریان و نمونه گیری آن را بر عهده دارند به این ترتیب که در بخش کنترل ، جریان های لحظه ای یا اتصال کوتاه با ایجاد میدان مغناطیسی بین ترمیک و مکانیزم روبروی آن با جذب شدن اهرم متصل و تحریک محور اصلی بی درنگ کلید قطع می شود. در بخش کنترل جریان بلند مدت با عبور جریان از شین ورودی و ایجاد گرما ترمیک متصل به آن که به وسیله ی پرچ های مسی مرتبط هستند حدود ده درجه به سمت جلو منحرف می شود که درگیری آن با محور مشترک تریپ کلید بر حسب میزان انحراف توسط پیچ کالیبراسیون قابل تنظیم است و پس از رسیدن به حد خود باعث قطع کلید می شود.

کلیدهای اتوماتیک مغناطیسی،حرارتی تولیدی در سایزهای مشابه و با جریان نامی ۴۰ ، ۵۰ ، ۶۳ ، ۸۰ ، ۱۰۰ ، ۱۲۵ ، ۱۶۰ ، ۲۰۰ و ۲۵۰ آمپر ساخته می شوند و همگی قابلیت تنظیم جریان تا ۳۰درصد کمتر از توان ماکزیمم را دارا هستند که با تغییرات پتانسیومتر آن ها نمی توان جریان خروجی را از حد ماکزیمم افزایش داد یا اینکه عملکرد استاندارد کلید را به مخاطره انداخت واضح است این قابلیت هیچ مشکلی در جایگزینی این کلیدها با کلیدهای فیکس در همین آمپر نامی را نداشته بلکه یک امکان کنترلی اضافی در اختیار استفاده کننده قرار می دهد ، بنابراین به کارگیری کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم در تابلوهای برق صنعتی مورد استفاده در کارخانجات ، شبکه های روشنایی و مجتمع های مسکونی دارای بار اهمی و سلفی متضمن سلامت کابل های ارتباطی ورودی و خروجی و همچنین بارهای متصل به آن می باشد.

با توجه به این که کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم جهت حفاظت بارهای سلفی بزرگ استفاده میشوند و یا حفاظت بخش ورودی تابلوهای توزیع را برعهده دارند لذا این مجموعه بایستی عملکرد مطلوبی دربرابر بارهای لحظه ای و همچنین جریان های بلند مدت در محدوده ی استاندارد را داشته باشد ، و اینکه بارهای سلفی مثل الکتروموتورها در لحظه ی راه اندازی بین ۵ تا ۷ برابر جریان نامی خود را از شبکه می گیرند ، لذا برای پایداری کلید در این شرایط کندکار بودن این سیستم مورد توجه است ، بنابراین تست و تنظیم و کالیبراسیون استاندارد برای چنین کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم از حد ۷۰ تا ۱۰۰ درصد جریان نامی به شرح زیر تدوین شده است

تست استاندارد جریان اتصال کوتاه

  • گذر جریان تا ۸ برابر و پایداری کلید تا ۱۰ ثانیه

  • گذر جریان تا ۱۲ برابر و قطع کلید کمتر از ۳۰۰میلی ثانیه

این موارد به وسیله ی دستگاه شبیه سازی شده و کلید های تولیدی همگی با رعایت این استاندارد تنظیم و بوسیله ی پیچ کالیبراسیون فیکس می شوند.

بدیهی است با توجه به مخرب بودن این تست در مرحله تنظیم و کالیبراسیون فقط می توان سه مرتبه این مرحله را تکرار نمود زیرا استمرار آن یا عدم عملکرد به موقع کلید باعث آسیب دیدگی آن می شود.

تست استاندارد جریان بلند مدت

الف – کلیدهای اتوماتیک تا جریان نامی ۱۰۰آمپر AC3 پایداری کلید با جریان ۱۰۵درصد حد ماکزیمم تا یک ساعت و پس از افزایش جریان تا ۱۳۰درصد حد ماکزیمم قطع کلید در کمتر از یک ساعت

ب – کلیدهای اتوماتیک با جریان نامی بالاتر از ۱۰۰آمپر AC3 پایداری کلید با جریان ۱۰۵درصد حد ماکزیمم تا دو ساعت و پس از افزایش جریان تا ۱۳۰درصد حد ماکزیمم قطع کلید در کمتر از دو ساعت

با عنایت به موارد ذکر شده طولانی بودن تست کلید باعث شده است که این مقادیر توسط همان مرجع تدوین کننده استاندارد در دستگاههای تست موجود به شرح زیر تعریف شود :

اعمال دو برابر جریان نامی در زمان بین ۱۲۰ تا ۱۸۰ ثانیه و قطع آن صحت عملکرد کلید را تائید میکند و کالیبراسیون نیز در همین فاصله زمانی قابل انجام می باشد بنابراین دستگاههای تست تحویل شده به سازندگان MCCB بر همین اساس طراحی و ساخته میشوند و این امکان فراهم شده است که بتوان این زمان را کوتاهتر نمود و کل محصولات تولیدی را تک تک مورد تست قرار داد.