کلید اتوماتیک میکرولاجیک

کلید های اتوماتیک با کنترل لاجیک این شرکت در سایزهای مشابه با آمپرهای ۴۰۰ و ۶۳۰ آمپر تولید می شوند که دامنه ی تنظیم جریان در نوع ۴۰۰ آمپر بین ۱۶۰ تا ۴۰۰ آمپر و در نوع ۶۳۰ آمپر بین ۲۵۰ تا ۶۳۰ آمپر می باشد. ساختار بدنه ی آن ها از جنس پلاستیک فشرده و باکس های مربوط به سوئیچ جریان سه عدد مستقل و مشابه کلید های مغناطیسی ، حرارتی ساخته می شود ، جنس پلاتین های کلید از عنصر ترکیبی نقره و اکسید روی بوده و این پلاتین ها داخل باکس های قدرت و در فضای محدود بین دو عدد جرقه گیر قطع و وصل می شوند. نمونه گیری از جریان به وسیله ی سنسورهای موجود در مسیرهر فاز و تامین ولتاژ و جریان مدار الکترونیکی از القاء جریان عبوری از سیم پیچ و هسته ی تعبیه شده حاصل می شود به این صورت به کارگیری یک مدار منطقی دیجیتال این امکان را فراهم میکند که اپراتور بتواند پارامترهای جریان خروجی ، تغییر کالیبراسیون جریان و جریان اتصال کوتاه کلید را در دامنه ی تعریف شده ی آن مدیریت نماید.

پانل این کلید دارای سه سکتورسوئیچ ۹ وضعیتی و سه عدد LED بوده که عناوین و محدوده ی تنظیم آن ها به شرح زیر است

 • سلکتورسوئیچ Io

  جریان خروجی کلید بر اساس توان نامی آن

 • سلکتورسوئیچ Ir

  کالیبراسیون جریان

 • سلکتورسوئیچ Isd

  تنظیم جریان لحظه ای بار یا محدوده ی جریان حاصل از اتصال کوتاه

 • LED سبز رنگ

  با عبور جریان ۵۰آمپر از کلید به صورت چشمک زن برقراری تغذیه مدار را اعلام میکند

 • LED زرد رنگ

  با عبور جریانی معادل ۹۰ درصد حاصلضرب IoxIr روشن می شود

 • LED قرمز رنگ

  با عبور جریانی معادل ۱۰۵ درصد حاصلضرب IoxIr روشن می شود

اپراتور با مشاهده ی این سه LED و با تنظیم سلکتورسوئیچ Isd زمان قطع و دامنه ی تحمل جریان را برنامه ریزی می کند.

بنابراین محدوده ی عملکرد کلید معادل حاصل ضرب عدد تنظیم شده روی این سه عدد سلکتورسوئیچ می باشد.

لازم به ذکر است تنظیم سلکتورسوئیچ Isd بر اساس درصد جریان عبوری تعریف شده و از ۵/۱ تا ۱۰ برابر جریان تنظیمی Io بوده لذا عبور جریان ناگهانی یا اتصال کوتاه بلافاصله کلید را در ناحیه قطع می برد ولی با کاهش شیب افزایش جریان این زمان طولانی تر خواهد شد.

پلاتین های کمکی جهت فرمان های مختلف و همچنین رله شنت و رله اندر ولتاژ روی این کلیدها نصب می شوند.

امکان نصب موتور مخصوص روی دماغه ی کلید جهت قطع و وصل آن از راه دور نیز وجود دارد.