این نوع سلکتورسوئیچ یک کلید قطع و وصل بوده که در مدار فرمان سیستم های الکتریکی به کار میرود که در دو نوع فلزی و باکالیتی ساخته می شوند و ساختار مجموعه ی کنتاکت آن از جنس پلاستیک فشرده می باشد ولی این کنتاکت به طور مشترک در انواع فلزی و باکالیتی استفاده می شود ، این سلکتورسوئیچ به صورت استارتی عمل می کند و غالبا جهت استارت لحظه ای در مدارها به کار میرد که در انواع یک طرفه ی بازگشت فنری ، دو طرفه ی بازگشت فنری و دو طرفه ی یک طرف بازگشت فنری ساخته می شوند. عملکرد متفاوت این دو نوع سلکتورسوئیچ این شرکت را برآن داشت که این دو نوع کلید را با دسته ی استاندارد و دسته ی بلند نسبت به یکدیگر متمایز نماید. بخش کنتاکت و مکانیزم قطع و وصل از یکدیگر ایزوله هستند. تیغه ی پلاتین آن ها از مس آلیاژی و نقطه ی پلاتینشان از عنصر ترکیبی نقره و نیکل ساخته می شود ، جریان نامی کنتاکت آن برابر ۲آمپر ۲۲۰ ولت است. تیغه ی پلاتین آن ها از مس آلیاژی و نقطه ی پلاتینشان از عنصر ترکیبی نقره و نیکل که به صورت شیاردار جهت ولتاژهای پایین DC و AC نیز طراحی و ساخته شده است و برای محیط های غبارآلود کاربرد دارد. با ایجاد سوراخی به قطر ۲۲میلیمتر تمام این سلکتورسوئیچ ها روی صفحه نصب میگردند.