کارخانه:

اصفهان-منطقه صنعتی دولت آباد-خیابان مالک اشتر-کوچه بهار دو-پلاک۱۷

تلفن:۴۵۸۳۶۵۳۹-۰۳۱ تلفکس:۴۵۸۳۶۵۳۰-۰۳۱ موبایل:۰۹۱۳۳۱۰۶۸۰۳

نمایندگی های فروش (در اصفهان)

*-ست الکتریک – آقای زارعی ۰۹۱۳۱۱۸۲۷۸۱

۰۳۱-۳۶۲۷۲۲۵۸ # ۰۳۱-۳۶۲۹۱۷۹۸ # ۰۳۱-۳۶۲۴۱۲۷۸

**-الکتروپاسارگاد – آقای دبیر نیا ۰۹۱۳۳۱۴۸۸۸۰

۰۳۱-۳۲۲۲۵۶۰۵ # ۰۳۱-۳۲۲۰۸۴۰۹

***-تله الکتریک – آقای فلاحتی ۰۹۱۳۱۱۷۳۳۴۱

۰۳۱-۳۲۲۸۸۰۸۸